Zyra Erasmus+ ne Kosovë

Zyra Erasmus+ në Kosovë (ZEK) ndihmon Komisionin Evropian, Agjencinë Ekzekutive dhe autoritetet vendore në zbatimin e Programit Erasmus+. ZEK është pika kyçe për palët e interesuara në programin Erasmus+ në fushën e arsimit të lartë dhe kontribuon në ngritjen e vetëdijes, dukshmërisë, përshtatshmërisë, qëndrueshmërisë, qasjes efektive në dimension ndërkombëtar të Programit Erasmus+.   Përgjegjësitë e[…]

News

Thirrjet e hapura për aplikim për studentë

Mundësitë për studentë: Programi Erasmus+ ofron mundësi të ndryshme për të gjithë studentët e interesuar për shkëmbime dhe për studime të plota në kuadër të programit. Ata mund të përfitojnë bursë për shkëmbime 1-2 semestrale (International Credit Mobility) për nivelet

HERE seminar “Mësimi Elektronik dhe përgaditja e moduleve elektronike”

Më datë 17 Shtator 2016, Zyra Erasmus+ në Kosovë ka organizuar një seminar me titull: “Mësimi Elektronik dhe përgaditja e moduleve elektronike”. Qëllimi i këtijë seminari ishte që të shkëmbehen informatat në lidhje me mënyrën se si implementohen programet e

Events

Sesion Informues i programit Erasmus+ për studentët e Universitetit të Prishtinës

Të dashur studentë, Me datën 16 Nëntor, zyra Erasmus+ në Kosovë në bashkëpunim me Zyrën për Marrëdhënje me Jashtë të Universitetit të Prishtinës do organizojnë një sesion informues për studentë. Në këtë ditë informuese do paraqesim thirrjen e re për

Ftesë për pjesëmarrje – Dita kryesore Informuese për aplikime në kuadër të programit Erasmus+ për vitin 2016

  Në emër të zyrës Erasmus+ në Kosovë ju ftojmë të merrni pjesë në Ditën Informuese të programit Erasmus+ për Institucionet e Arsimit të Lartë, e cila do të mbahet më 12 Tetor 2016, duke filluar nga ora 9:30 për IAL-të, si dhe nga