KOSOVO* ERAZMUS+ KANCELARIJA

Erazmus+ kancelarija Kosova (KEO) pomaže Komisiji, Izvršnoj agenciji i lokalnim vlastima u implementaciji Erazmus+ programa. KEO je ključno mesto za svoje interesente (stejkholdere) koji su uključeni u Erazmus+ program u oblasti visokog obrazovanja i doprinosi poboljšanju u oblastima dizanja svesti, vidljivosti, relevantnosti i efikasnosti koje su vezane za međunarodnu dimenziju Erazmus+ programa. Odgovornosti KEO Erazmus+ kancelarije[…]

News

Objavljen novi vodič za program Erazmus+

Vodič za Erazmus+ program za 2015 Opšti poziv za predloge je objavljen na engleskom jeziku, a verzije na drugim jezicima bi trebalo da budu dostupne počev od kraja oktobra. Više informacija možete naći na sledećoj adresi: http://ec.europa.eu/programmes/Erazmus-plus/discover/guide/index_en.htm Ključna Akcija – Izgradnja kapaciteta u

Tempus kancelarija Kosova je promenila svoje ime u Erazmus+ kancelarija Kosova

Tempus kancelarija Kosova (KTO) je promenila svoje ime u Erazmus+ kancelariju Kosova (KEO) od januara 2014. Zadatak KEO je da asistira Komisiji, izvršnoj agenciji i lokalnim vlastima u implementaciji Erazmus+ programa. Erazmus+ kancelarija Kosova je odgovorna za lokalno upravljanje međunarodnom

Events

Obrazovanje zasnovano istraživanju na visokoškolskim institucijama na Kosovu

Kosovska Erazmus+ kancelarija će organizovati seminar za stručnjake iz oblasti reforme visokog školstva (HEREs) na temu: “OBRAZOVANJE BAZIRANO NA ISTAŽIVANJU U VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA NA KOSOVU” dana 9. oktobra u 9:30 časova u zgradi Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju (MEST) na 4.

Zajedničke diplome i akademsko priznavanje

Seminar za stručnjake iz oblasti reforme visokog školstva na temu „ZAJEDNIČKE DIPLOME I AKADEMSKO PRIZNAVANJE“  je organizovan od strane kosovske Erazmus+ kancelarije dana 25. februara 2014. godine. Opšti ciljevi seminara bili su: razumevanje i uzajamno obogaćivanje između Evropske Unije i