Thirrjet e hapura për aplikim për studentë

Mundësitë për studentë: Programi Erasmus+ ofron mundësi të ndryshme për të gjithë studentët e interesuar për shkëmbime dhe për studime të plota në kuadër të programit. Ata mund të përfitojnë bursë për shkëmbime 1-2 semestrale (International Credit Mobility) për nivelet BA, MA, dhe PhD, si dhe për studime të plota (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) për nivelet MA dhe PhD. Më poshtë mund të gjeni përshkrimin e të dyja llojeve të mobilitetit: VEPRIMI 1 - MOBILITETI AFATSHKURTËR (Mobiliteti i kredive) Në qoftë se një Universitet vendor është përzgjedhur si fitues në një projekt dypa...
More

HERE seminar “Mësimi Elektronik dhe përgaditja e moduleve elektronike”

Më datë 17 Shtator 2016, Zyra Erasmus+ në Kosovë ka organizuar një seminar me titull: "Mësimi Elektronik dhe përgaditja e moduleve elektronike". Qëllimi i këtijë seminari ishte që të shkëmbehen informatat në lidhje me mënyrën se si implementohen programet e studimit nëpërmjet mësimit elektronik, shkëmbimi i përvojave më të mira, si dhe janë gjeneruar ide për avancimin e mundësive për përgaditjen e moduleve elektronike dhe implementimin e tyre në Kosovë. Pjesëmarrës në këtë seminar ishin rreth 40 përfaqësues nga të gjitha insitucionet e Arsimit të Lartë në Kosovë. Për më shumë informat...
More

Pyetësor për lehtësimin e rrjetit të bashkëpunimit të studentëve (Alumni) të Ballkanit Perëndimor

Në takimin e fundit të ministrave të Ballkanit Perëndimor, të mbajtur në Vlorë me 2-3 Korrik 2015, është vendosur që të krijohet rrjeti i bashkëpunimit të studentëve (ALUMNI). Në mënyrë që ky aktivitet të zhvillohet me sukses ju lusim që të gjithë studentët të plotësojnë pyetësorin si në vegëzën më poshtë: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WesternBalkanAlumni-Questionnaire-2016 Afati i fundit për plotësimin e pyetësorit në platformën online është: 31 Korrik 2016.
More

Raundi i dytë për aplikime në komponentin KA1 të Erasmus+ “International Credit Mobility”

Universitetet vendore do të kenë një mundësi të dytë për shkëmbime në ERASMUS+ - SECOND ROUND CALL FOR INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY IN ERASMUS+. Pas mbylljes së raundit të parë të aplikimeve, Komisioni Evropian tashmë ka hapur raundin e dytë të aplikimeve vetëm për komponentin KA1 të Erasmus+ “International Credit Mobility”. Ky komponent ka në qendër vetëm shkëmbime studentësh dhe personelit akademik dhe administrativ. Kohëzgjatja e shkëmbimeve për studentët do të jetë nga 3-12 muaj, për personelin akademik dhe administrativ 5 ditë deri në dy muaj. Ai konsiston në lidhjen e marrëveshjeve d...
More

Publikimi i thirrjes per aplikime ne programin Erasmus+ per vitin 2016

Të nderuar, Zyra Erasmus+ në Kosovë ju njofton se thirrja e përgjithshme dhe udhëzuesi për aplikim në programin Erasmus+ per vitin 2016 është publikuar dhe mund ta shkarkoni në web faqen zyrtare të programit në linkun në vijim: http://ec.europa.eu/…/erasmus-p…/discover/guide/index_en.htm Ju lutem shpërndajeni tek stafi i institucioneve tuaja! Për informatat tjera më të detajuara rreth programit ju lutem përcilleni webfaqen zyrtare të agjencise në Bruksel, në të cilën gjatë tërë kohës do të bëhen ndryshime dhe sqarime për aplikimet në cdo Aksion të programit. Për çdo paqartësi dh...
More

Konferenca nismëtare e Programit Erasmus+ Rinia në Veprim

Të premten, 10 korrik 2015 është mbajtur konferenca “Programi Erasmus+ në Kosovë” e organizuar nga OJQ-ja Ligo Lex Legis, me rastin e fillimit të aktiviteteve si pikë kontakti e SALTO-SEE për Kosovë për Programin Erasmus+ Rinia në Veprim (Youth in Action). Po ashtu, gjatë kësaj konference pjesëmarrësit u informuan lidhur me trajnimet që Ligo Lex Legis do të mbajë për OJQ-të dhe të rinjtë në Kosovë. Pra tashmë Kosova ka një vend ku mund të drejtohen të gjithë ata të rinjë që janë të interesuar të dijnë më shumë rreth programit dhe mundësive për të marrë pjesë.
More

Udhëzuesi i Programit Erasmus+ për vitin 2015

Komisioni Evropian sapo ka publikuar një versionin më të ri të Udhëzuesit të Programit Erasmus+. Ky është version i 3-të   Për më shumë informata vizitoni: Udhëzuesi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm Web-faqja: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm
More