Sesion Informues i programit Erasmus+ për studentët e Universitetit të Prishtinës

Të dashur studentë, Me datën 16 Nëntor, zyra Erasmus+ në Kosovë në bashkëpunim me Zyrën për Marrëdhënje me Jashtë të Universitetit të Prishtinës do organizojnë një sesion informues për studentë. Në këtë ditë informuese do paraqesim thirrjen e re për aplikime në kuadër të programit Erasmus+ dhe Erasmus Mundus Joint Masters. Takimi do të mbahet në Universitetin e Prishtinës – Fakulteti  Edukimit (amfiteatri i madh) duke filluar nga ora 13:00. Dita informative është e hapur për të gjithë studentët e Universitetit të Prishtinës që janë të interesuar për aplikim në këto programe, në nivel B...
More

Ftesë për pjesëmarrje – Dita kryesore Informuese për aplikime në kuadër të programit Erasmus+ për vitin 2016

  Në emër të zyrës Erasmus+ në Kosovë ju ftojmë të merrni pjesë në Ditën Informuese të programit Erasmus+ për Institucionet e Arsimit të Lartë, e cila do të mbahet më 12 Tetor 2016, duke filluar nga ora 9:30 për IAL-të, si dhe nga ora: 14:30 sesioni për studentët. Kjo ditë informuese do të mbahet në Bibliotekën Kombëtare “Pjeter Bogdani”, amfiteatri i madh. Në këtë Ditë Informuese Zyra Erasmus+ në Kosovë në bashkëpunim me zyrtarë nga Brukseli do të prezantojnë thirrjen e re për aplikime në kuadër të programit Erasmus+. Erasmus+ është programi më i ri arsimor i Bashkimit Evrop...
More

Ftesë – Dita Informative e Erasmus+ për Institucionet e Arsimit të Lartë

Zyra e Erasmus+ në Kosovë Organizon Ditën Informative të Erasmus+ për Institucionet e Arsimit të Lartë , e cila do të mbahet më 24 Nëntor 2015, duke filluar nga ora 9:00 në ndërtesën e Fakultetit të Edukimit, amfiteatri i madh.  Në këtë Ditë Informative do të prezantojmë thirrjen e re për aplikime në kuadër të programit Erasmus+. Erasmus+ është programi më i ri arsimor i Bashkimit Evropian që synon modernizimin e sistemeve arsimore dhe përshtatjen e tyre me nevojat e tregut të punës dhe të  një bote në ndryshim të vazhdueshëm. Erasmus+ bashkon në një ombrellë të vetme shtatë programet e ...
More

Nordic-Baltic Erasmus+ Contact Seminar in Western Balkans November 5, 2015

I/e nderuar, Ju ftojmë që të interesuarit për pjesëmarrje në seminarin për bashkëpunim në Erasmus+ ndërmjet vendeve Nordike-Baltike dhe Ballkanit Perëndimor, i cili do të mbahet në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, (MASHT), Prishtine, më datën 5 Nëntor 2015 tani mund të regjistrohen në platformën online. Afati i fundit për regjistrim është 23 Shtator, ndërsa linku për regjistrim është: https://www.webropolsurveys.com/S/77F4BF995DB20126.par Rreth agjendës dhe detajeve tjera rreth seminarit do ju njoftojmë në ditët në vijim, duke përfshirë programin me informata prakti...
More

“Arsimimi i bazuar në hulumtim në Institucione të Arsimit të Lartë në Kosovë”

Të enjten me 9 tetor 2014, Zyra Nacionale e Erasmus+ në bashkëpunim me Zyrën e Komisionit Europian, MASHT-in dhe Ekspertët e Arsimit të Lartë do të organizojë një seminar me qëllim që ti informojë të gjitha Institucionet e Arsimit të Lartë dhe të interesuarit e tjerë rreth zhvillimit dhe gjendjes së tanishme të arsmimit të bazuar në hulumtime në Kosovë. Në këtë seminar Ekspertët e Reformës së Arsimit të Lartë do të paraqesin  prirjet e përgjithshme dhe sfidat në arsimimin - bazuar në hulumtim me fokus të veçantë në çështjet kyçe të hulumtimeve në Kosovë.
More

Gradat e Përbashkëta & Njohja Akademike

Seminari i Ekspertëve për reformat  në Arsimin e Lartë “GRADAT E PËRBASHKËTA DHE NJOHJA AKADEMIKE”, i cili është mbajtur me datën 25 shkurt 2014, u organizua nga zyra Erasmus+ në Kosovë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, shkencës dhe Tekonologjisë. Qëllimi i këtijë seminari ishte roli dhe ndikimi i Gradave të Përbashkëta në cilësinë e përgjithshme të Institucioneve të Arsimit të Lartë në Kosovë, rregullat ligjore për Programet e Përbashkëta dhe përvojat evropiane në ofrimin e Gradave të Përbashkëta të cilat kanë një ndikim në zhvillimin ekonomik dhe rritjen ekonomike të vendit. Në këtë...
More