Përfituesit

Erasmus+ do të ofrojë mundësi për më shumë se 4 milionë evropianë për  të studiuar,  kryer praktika profesionale, për të përfituar përvojë pune dhe shërbime vullnetare jashtë vendit.

2 milionë studentë do të studiojnë  dhe do të kryejnë praktika profesionale jashtë vendit;

650 000 praktikantë do kenë mundësinë të kalojnë studime të përkohshme  dhe praktika profesionale jashtë vendit;

800 000 stafe akademike dhe mësimore, si dhe

125 000 institucione ose organizata pjesëmarrëse;