Ciljevi Programa

Erazmus+ program doprinosi postizanju:

 

  • ciljeva strategije Evropa 2020, uključujući i glavni cilj za obrazovanje;
  • ciljeva strategijskog okvira za evropsku saradnju u obrazovanju i treninzima (ET 2020), uključujući odgovarajuće repere (benčmark);
  • održivi razvoj partnerskih zemalja u oblasti visokog obrazovanja;
  • opšti ciljevi obnovljenog okvira za evropsku saradnju u oblasti rada sa mladima (2010-2018);
  • cilja za razvijanje evropske dimenzije u sportu, posebno u amaterskom bavljenju sportom, u skladu sa radnim planom EU za sport;
  • promovisanja evropskih vrednosti u skladu sa Članom 2 Sporazuma o Evropskoj Uniji