HERE seminar “Mësimi Elektronik dhe përgaditja e moduleve elektronike”

September 19, 2016

Më datë 17 Shtator 2016, Zyra Erasmus+ në Kosovë ka organizuar një seminar me titull: “Mësimi Elektronik dhe përgaditja e moduleve elektronike”.

Qëllimi i këtijë seminari ishte që të shkëmbehen informatat në lidhje me mënyrën se si implementohen programet e studimit nëpërmjet mësimit elektronik, shkëmbimi i përvojave më të mira, si dhe janë gjeneruar ide për avancimin e mundësive për përgaditjen e moduleve elektronike dhe implementimin e tyre në Kosovë.

Pjesëmarrës në këtë seminar ishin rreth 40 përfaqësues nga të gjitha insitucionet e Arsimit të Lartë në Kosovë.

Për më shumë informata shih agjenda_here-seminar_mesimi-elektronik-dhe-pergaditja-e-moduleve-elektronike

14359804_1178481392198451_944642641_o14360492_1178481348865122_1696124993_o14394024_1178481455531778_1305680468_o