Ko implementira Erazmus+ program?

EVROPSKA KOMISIJA

Evropska Komisija je u krajnjoj liniji odgovorna za vođenje Erazmus+ programa. Ona  u kontinuitetu upravlja budžetom i određuje prioritete, ciljeve i kriterijume za program. Više informacija možete naći na sledećoj adresi:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 

 

NACIONALNE AGENCIJE

Implementiranje Erazmus+ programa se uglavnom sprovodi kao indirektni menadžment, što znači da Evropska Komisija poverava sprovođenje budžetskih zadataka nacionalnim agencijama; obrazloženje za ovakav pristup je namera da se Erazmus+ što više približi svojim korisnicima i da se prilagodi različitostima nacionalnog obrazovanja, treninga i sistema za mlade. Za više informacija o nacionalnim agencijama za Erazmus+, molimo vas pratite sledeći link:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm

 

NACIONALNE ERAZMUS + KANCELARIJE

U partnerskim zemljama koje učestvuju, nacionalne Erazmus+ kancelarije pomažu Komisiji, Izvršnoj Agenciji i lokalnim vlastima u sprovođenju Erazmus+ programa. Oni su ključna (referentna) tačka za njihove interesente/stejkholdere koji su uključeni u Erazmus + programe u oblasti visokog obrazovanja. One doprinose podizanju svesti, poboljšanju vidljivosti, relevantnosti, efikasnosti i uticaju na međunarodnu dimenziju Erazmus+. Za više informacija o nacionalnim Erazmus+ kancelarijama, molimo vas pratite sledeći link:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en