KOSOVO* ERAZMUS+ KANCELARIJA

August 7, 2014

Erazmus+ kancelarija Kosova (KEO) pomaže Komisiji, Izvršnoj agenciji i lokalnim vlastima u implementaciji Erazmus+ programa.

KEO je ključno mesto za svoje interesente (stejkholdere) koji su uključeni u Erazmus+ program u oblasti visokog obrazovanja i doprinosi poboljšanju u oblastima dizanja svesti, vidljivosti, relevantnosti i efikasnosti koje su vezane za međunarodnu dimenziju Erazmus+ programa.

Odgovornosti KEO

  • Erazmus+ kancelarije na Kosovu su odgovorne za:
  • pružanje informacija o Erazmus+ aktivnostima iz oblasti visokog obrazovanja;
  • savetovanje i pomaganje potencijalnih aplikanata;
  • monitoring Erazmus+ projekata;
  • koordiniranje lokalnog tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HEREs);
  • monitoring nasleđa programa Tempus IV (2007-2013);
  • doprinos studijama i događajima;
  • pružanje podrške dijalogu o načelima i politikama;
  • održavanje kontakata sa lokalnim vlastima i delegacijama EU;
  • praćenje političkih kretanja u oblasti visokog obrazovanja u njihovoj zemlji.

KOSOVO ERAZMUS+ TIM

Remzije Istrefi-  Koordinator Kancelarije Erasmus+ Kosovo

Goran Lazic- Službenik Kancelarije Erasmus+ Kosovo

Blerinë Zjaça- Administrator Kancelarije Erasmus+ Kosovo