MOBILNOST POJEDINACA

Zajedničke master diplome

Visokoškolske institucije mogu da dobiju finansiranje za vođenje izuzetnih programa za  zajedničku master diplomu, koji imaju za cilj da privuku najbolje studente iz celog sveta. To su međunarodni, integrisani studijski programi na viskom nivou, koje sprovodi konzorcijum visokoškolskih institucija koje će dodeljivati pune stipendije najboljim master studentima širom sveta;

Erazmus Mundus kursevi u okviru programa za zajedničke master diplome sprovodi tj. održava međunarodni konzorcijum visokoškolskih institucija, kao i drugi obrazovni i van-obrazovni partneri.

Sve visokoškolske ustanove koje učestvuju, moraju da budu institucije koje dodeljuju master zvanja i diplome.

Diploma koja se dodeljuje kroz Zajednički master program mora da bude u potpunosti priznata od strane nacionalnih vlasti u zemljama u kojima su visokoškolske institucije uspostavljenje.

Za više informacija o Zajedničkim master diplomama:

https://eacea.ec.europa.eu/Erazmus-plus/actions/key-action-1-learning-mobility-individuals/Erazmus-mundus-joint-master-degrees_en

Da bi ste se prijavili za učestvovanje u programu za Zajedničke master diplome, kontaktirajte konzorcijum putem:

http://eacea.ec.europa.eu/Erazmus-plus/jointmasterdegrees

 Savet

Finasiranje za kurseve u okviru zajedničkih doktorskih studija je dostupno u okviru akcija Marija Sklodovska Kiri, pod istraživačkim programom „Horizon 2020“.

Za detaljnije informacije videti:  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Garancija za zajmove master studenata

Studenti koji uče na visokoškolskim institucijama mogu da dobiju zajam (kredit) koji je podržan od strane programa, za odlazak u inostranstvo u cilju sticanja pune master diplome. Studenti bi trebalo da se obrate nacionalnim bankama ili agencijama za studentske zajmove.

Ovo je uspostavljeno u saradnji sa Evropskom investicionom grupom banaka (EIB) a studenti mogu da se prijave bez obzira na to da li njihova matična zemlja ima programe za studentske zajmove ili ne.

Banke ili agencije za studentske zajmove koje učestvuju biće selektovane od strane EIB i one moraju da nude studentske zajmove (kredite) po prihvatljivim stopama i da dopuste da otplata bude započeta i do dve godine nakon diplomiranja. Ustanova pruža delimičnu garanciju u odnosu na podrazumevane kreditne uslove banaka ili agencija za studentske zajmove koje učestvuju. Ove garancije će umanjiti rizik za finansijske institucije kada su u pitanju zajmoprimaoci koje one ne bi pod normalnim okolnostima prihvatile.

Imena zajmodavaca koji učestvuju će biti objavljena na Erazmus+ vebsajtu čim postanu dostupna odnosno poznata:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en