Obrazovanje zasnovano istraživanju na visokoškolskim institucijama na Kosovu

October 8, 2014

Kosovska Erazmus+ kancelarija će organizovati seminar za stručnjake iz oblasti reforme visokog školstva (HEREs) na temu: “OBRAZOVANJE BAZIRANO NA ISTAŽIVANJU U VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA NA KOSOVU” dana 9. oktobra u 9:30 časova u zgradi Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju (MEST) na 4. spratu.

Cilj ovog seminara je da informiše sve visokoškolske institucije i interesne strane odnosno stejkholdere u vezi sa razvojem i trenutnim stanjem vezanim za obrazovanje bazirano na istraživanju na Kosovu.

Tokom seminara stručnjaci za reformu u visokom školstvu će predstaviti opšte trendove i izazove i istraživanja vezanih za obrazovanje koje se bazira na istraživanju, s posebnim fokusom na ključna pitanja obrazovanja baziranog na istraživanju na Kosovu.