Partnerske zemlje

Sledeće zemlje mogu da učestvuju u nekim akcijama ovog programa, u zavisnosti od određenih kriterijuma ili uslova:

Region Zemlje/Teritorije
REGION 1
Zapadni Balkan
Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Srbija
REGION 2
Zemlje Istočnog partnerstva
Jermenija, Azerbejdžan,Belorusija,Gruzija, Moldavija
teritorija Ukrajine [onako kako je priznata pod međunarodnim pravom]
REGION 3
Zemlje Južnog Mediterana
Alžir, Egipat, Izrael**, Jordan, Liban, Libija, Maroko, Palestina***, Sirija, Tunis
REGION 6
Azija
Avganistan, Bangladeš, Butan, Kambodža, Kina, DNR Koreja, Indija, Indonezija, Laos, Malezija, Maldivi, Mongolia, Mijanmar, Nepal, Pakistan, Filipini, Šri Lanka, Tajland i Vijetnam
REGION 7
Centralna Azija
Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
REGION 8
Južna Amerika
Argentina, Bolivija, Brazil, Čile, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Urugvaj, Venecuela
REGION 9
Zemlje Zaliva
Iran, Irak, Jemen
REGION 10
Južna Afrika
Južna Afrika
UKUPNO

Ukoliko želite da saznate više o dodeljivanju budžeta po regionima, regionalnim prioritetima, nacionalnim prioritetima i informacijama o prioritetima, molimo vas da kliknete na link koji se nalazi malo niže.

 

Dodeljivanje budžeta po regionima i nacionalni prioriteti: xls

Ukoliko želite da saznate više o Erazmus+ molimo vas konsultujte vodič, koji se nalazi na sledećoj adresiPDF

 

 

 

 

**Samo za one subjekte odnosno lica čije se mesto osnivanja nalazi unutar granica Izraela koje su određene pre 1967. godine, smatraće se da imaju pravo da apliciraju ili da budu partnerska organizacija; kao mesto osnivanja se podrazumeva pravna/legalna adresa gde je subjekt registrovan, što se potvrđuje preciznom poštanskom adresom koja odgovara konkretnoj fizičkoj lokaciji.

***Ova odrednica neće biti uzeta kao priznavanje države Palestine i data je bez prejudiciranja individualnih stavova država članica po ovom pitanju.