Tjetër

Mësoni më shumë rreth llojeve të organizatave dhe nxënësve që mund të marrin pjesë në program:

  • Grupet e të rinjve
  • Institucionet e arsimit të lartë
  • Organizatat e arsimit dhe aftësimit profesional
  • Organizatat e arsimit të të rriturve
  • Organizatat sportive
  • Organizata të tjera

Për më shumë informata mbi rolin që mund të luajnë këto organizata në programin Erasmus+, ju lutemi lexoni Udhëzimet e Erasmus+

Erasmus+ opportunities for staff and students