Komisioni Evropian sapo ka publikuar një versionin më të ri të Udhëzuesit të Programit Erasmus+. Ky është version i 3-të

 

Për më shumë informata vizitoni:

Udhëzuesi: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Web-faqja: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm