Zyra e Erasmus+ në Kosovë

Nëse keni ndonjë pyetje ose keni nevojë për informata të mëtejshme, ju lutemi na kontaktoni:

Zyra e Erasmus+ në Kosovë

Sejdi Kryeziu-Pejton, nr. 49, 10 000 Prishtinë

[email protected]

Tel: +383 (0) 38 609 884

Zyra e Degës në Mitrovicë të Erasmus+ në Kosovë

Rr. Kralja Petra, Mitrovicë

[email protected]

Tel: +383 (0) 28 423 508

Faks: +383 (0) 28 423 508

Informatat e kontaktit të personelit të ZEK-ut:

Koordinatore, Jehona Lushaku Sadriu – [email protected]

Zyrtar i Projektit, Goran Lazic – [email protected]

Asistente, Blerinë Zjaça Osmani – [email protected]

Financa dhe kontabilitet: Elheme Selmani Rexhepi – [email protected]

Orari për konsultime:

E enjte 13:00 – 15:00

 

Erasmus+ opportunities for staff and students