TEMPUS

TEMPUS je program Evropske Unije koji je dizajniran da pomogne proces reforme visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. On pruža podršku modernizaciji visokog obrazovanja u okruženju EU i olakšava zajedničko učenje između regiona i ljudi kao i razumevanje među kulturama. Tempus promoviše institucionalnu saradnju koja obuhvata Evropsku Uniju i partnerske zemlje i fokusira se na reformu i modernizaciju sistema za visoko obrazovanje u partnerskim zemljama u Istočnoj Evropi, Centralnoj Aziji, Zapadnom Balkanu, i oblasti Mediterana.

Tempus je jedan od niza programa Evropske Unije koji je dizajniran da pomogne proces društvenih i ekonomskih reformi i razvoja u partnerskim zemljama, tako što će omogućiti univerzitetima iz zemalja članica EU da sarađuju sa univerzitetima Zapadnog Balkana, Istočne Evrope, Centralne Azije i Mediteranskih partnerskih zemalja, kroz projekte za modernizaciju obrazovnih sistema. Više o Tempusu.

Osnovne karakteristike Tempus-a:

  • Uspostavljanje novih kurseva ili reforma postojećih, a koji se nalaze na listi nacionalnih prioriteta
  • Pomaganje visokoškolskim institucijama da restrukturiraju i reformišu njihovo upravljanje
  • Ohrabrivanje institucija da rade zajedno i da stvaraju mreže, u okviru određene discipline
  • Obuka i izgradnja kapaciteta
  • Obezbeđivanje nastavnih materijala za visokoškolske institucije.