Tempus kancelarija Kosova je promenila svoje ime u Erazmus+ kancelarija Kosova

August 1, 2014

Tempus kancelarija Kosova (KTO) je promenila svoje ime u Erazmus+ kancelariju Kosova (KEO) od januara 2014. Zadatak KEO je da asistira Komisiji, izvršnoj agenciji i lokalnim vlastima u implementaciji Erazmus+ programa. Erazmus+ kancelarija Kosova je odgovorna za lokalno upravljanje međunarodnom dimenzijom aspekata visokog obrazovanja Erazmus+ programa (uključujući i deo koji se odnosi na nit izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, zajedničke master diplome i Žan Mone) i monitoring projekata. KEO je ključna tačka za svoje stejkholdere tj.interesente koji učestvuju u Erazmus + programu u oblasti visokog obrazovanja i doprinose poboljšanju svesti, vidljivosti relevantnosti, efikasnosti i uticaja na međunarodnu dimenziju Erazmus+.