Vendet Partnere

Vendet e rënditura më poshtë mund të marrin pjesë në veprime-aksione të caktuara të Programit, në varësi të kritereve apo kushteve të veçanta:

Region Countries/Territories
REGION 1
Western Balkans
Albania,
Bosnia & Herzegovina
Kosovo*
Montenegro
Serbia
REGION 2
Eastern Partnership countries
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova
Territory of Ukraine [as recognised by international law]
REGION 3
South-Mediterranean countries
Algeria, Egypt, Israel**, Jordan, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine***, Syria, Tunisia
REGION 6
Asia
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, DPR Korea, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand and Vietnam
REGION 7
Central Asia
Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
REGION 8
Latin America
Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
REGION 9
Gulf countries
Iran, Iraq, Yemen
REGION 10
South Africa
South Africa
TOTAL

 

Për më shumë informata rreth Alokimit të Buxhetit për rajone, prioritete rajonale, prioritete kombëtare dhe informata rreth tyre, ju lutem vizitoni:

 

 Alokimi i buxhetit në regjion dhe Prioritetet Kombëtarexls

Nëse doni të dini më shumë rreth Erasmus + ju lutem konsultoni Udhëzuesin e saj në vegzën e mëposhtme: PDF

 

 

 

**Vetëm subjektet izraelite që kanë vendin e tyre të themelimit brenda kufijve të Izraelit të para-1967, do të konsiderohen të pranueshme si aplikantë apo organizata partnere. Vendi i themelimit është kuptuar të jetë adresa ligjore ku është regjistruar subjekti, siç konfirmohet nga një adresë postare e cila përputhet me një vend fizik konkret.

**Ky përcaktim nuk do të interpretohet si njohje e shtetit të Palestinës dhe është pa paragjykim ndaj pozicioneve individuale të shteteve anëtare për këtë çështje.