Date: 30 October 2015

Venue: National Library of Kosovo “Pjetër Bogdani”

Time: 11:00 – 12:00

http://uni-pr.edu/Lajmet/Dite-informuese-per-bursa-studimi-ne-kuader-te-pro.aspx