Botimet e ZEK-ut

Në shkurt 2018, Zyra e Erasmus+ në Kosovë ka botuar Buletinin për periudhën janar 2017 – dhjetor 2017

Erasmus+ opportunities for staff and students