Mobiliteti i diplomës

Aplikime për programet master

Më poshtë janë renditur të gjitha diplomat e përbashkëta master të Erasmus Mundus (EMJMD) që do të ofrojnë bursa të financuara nga BE-ja për kurset që zhvillohen në vitin akademik 2019-2020.

Shumica e konsorciumeve do të kërkojnë që aplikimet të dorëzohen mes tetorit dhe janarit, për kurse që fillojnë vitin e ardhshëm akademik.

Studentët e nivelit Master mund të aplikojnë në maksimumi tre programe të ndryshme. Si studentët ashtu edhe dhe studiuesit/ligjëruesit potencialë të ftuar, duhet të kontaktojnë institucionin përkatës për më shumë informata mbi kurset dhe procedurat e aplikimit.

Për listën e plotë të Masterve të Përbashkët të Veprimit 1 të Erasmus Mundus, ndiqni linkun e mëposhtëm.

Erasmus+ opportunities for staff and students