Mobiliteti i krediteve

Si të aplikoni:

Institucionet e Arsimit të Lartë nga vendet e programit do të jenë në gjendje të aplikojnë për të menaxhuar një projekt mobiliteti për studentë të arsimit të lartë, kandidatë për doktoraturë dhe personel. Institucioni i vendit të programit do t’ia dorëzojë këtë Agjencisë Kombëtare të Erasmus+ të vendit të tyre.

Universitetet e Kosovës do të duhet të jenë VETËM partner në një marrëveshje të mobilitetit të krediteve të dorëzuar tek Agjencia Kombëtare nga një Institucion i Arsimit të Lartë i vendit të programit.

Mësoni më shumë

 

Afatet e fundit:

Hapja: Tetor 2018

Mbyllja: 5 shkurt 2019 në 12:00 ora e Brukselit (për projektet që fillojnë me 1 gusht 2019)

Buxheti: Rreth 165 milion euro

Erasmus+ opportunities for staff and students