Studimet dhe konferencat kanë për qëllim sigurimin e politikë-bërësve me njohuri të reja dhe sugjerime konkrete nëpërmjet pikëpamjeve kritike të pavarura akademike, si dhe për të reflektuar mbi çështje aktuale të BE-së, në veçanti përmes konferencës vjetore të madhe ndërkombëtare mbi lëndët me pjesëmarrjen e politik- bërësve, shoqërisë civile dhe nivelit të lartë akademikë.