WBAA

Asociacioni i Alumnive të Ballkanit Perëndimor (shkurt WBBA) është asociacion rajonal  i alumnive të cilët kanë kaluar një pjesë të studimeve tyre jashtë vendit, të financuar nga programet e arsimit dhe trainimit të Bashkimit Evropian si Erasmus+ dhe veprimet e Marie Skłodowska-Curie.

Zyrtarisht e themeluar në Mars 2018, WBBA lindi nga Platforma e Edukimit dhe Trajnimit në Ballkanin Perëndimor të BE-së në vitin 2014, ku Ministrat e Arsimit të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor ranë dakord për nevojën e krijimit të një rrjeti rajonal të alumnive. Që nga fillimi i saj, WBBA ka bërë një rrugë të gjatë. Sot, asociacioni mbledh së bashku të gjithë aktorët relevant në Ballkanin Perëndimor për t’u siguruar që zërat e të rinjëve në rajon të dëgjohen lartë dhe qartë.

Cilat vende i mbulon?

WBBA mbulon gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor: Shqipërinë , Bosnjën  dhe Hercegovinën, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë.

Për më shumë informata   https://www.western-balkans-alumni.eu/

Erasmus+ opportunities for staff and students