Implementaciona tela

Ko sprovodi Erazmus+ program

Erazmus+ program osmislila je Evropska komisija, a sprovode ga Izvršna agencija za obrazovanje, medije i kulturu (Izvršna agencija), Nacionalne agencije u programskim zemljama i Erazmus+ kancelarije u partnerskim zemljama kao što je Kosovo.

Erazmus+ kancelarija za Kosovo

Erazmus+ kancelarija za Kosovo (KEO) pomaže Komisiji, Izvršnoj agenciji i lokalnim vlastima u sprovođenju programa Erazmus+.

KEO je glavna tačka za učesnike obuhvaćene Erasmus+ programom u oblasti visokog obrazovanja i doprinosi poboljšanju informisanosti, vidljivosti, relevantnosti, i uticaja na efektivnost međunarodne dimenzije Erazmus+ programa.

Odgovornosti KEO

Erazmus+ kancelarija na Kosovu je odgovorna za:

 • pružanje informacija o aktivnostima Erazmus+ programa u oblasti visokog obrazovanja;
 • savetovanje i pomoć potencijalnim aplikantima;
 • monitoring Erasmus+ projekata;
 • koordinaciju lokalnog tima eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE);
 • praćenje nasleđa programa Tempus IV (2007-2013);
 • doprinos studijama i događajima;
 • pružanje podrške dijalogu o obrazovnim politikama;
 • održavanje kontakata sa lokalnim vlastima i delegacijama EU;
 • praćenje razvoja javnih politika u oblasti visokog obrazovanja u svojoj zemlji.

 

Evropska komisija

Evropska komisija je u krajnjoj liniji odgovorna za sprovođenje Erazmus+ programa. Ona upravlja budžetom i postavlja stalne prioritete, ciljeve i kriterijume u toku trajanja samog programa. Pored toga, ona vodi i prati opšte sprovođenje, praćenje i evaluaciju programa na evropskom nivou. Evropska komisija takođe snosi ukupnu odgovornost za nadzor i koordinaciju struktura zaduženih za sprovođenje programa na nacionalnom nivou.

Na evropskom nivou, Izvršna agencija za obrazovanje, medije i kulturu Evropske komisije (Izvršna agencija) odgovorna je za sprovođenje centralizovanih akcija Erazmus+ programa. Izvršna agencija zadužena je za celokupno upravljanje životnim ciklusom ovih projekata, od promocije programa, analize zahteva za donacije, monitoringa projekata na licu mesta, pa sve do deljenja informacija o projektima i rezultatima programa. Takođe je odgovorna za pokretanje posebnih poziva za projekte koji se odnose na neke akcije programa koje nisu obuhvaćene u ovom Vodiču.

Evropska komisija je preko Izvršne agencije, takođe odgovorna za:

 • sprovođenje studijskih programa u oblastima koje program podržava;
 • sprovođenje istraživačkih i na dokazima zasnovanih aktivnosti kroz mrežu Eurydice;
 • poboljšanje vidljivosti i sistemskog uticaja programa informisanjem stručne javnosti i iskorišćenjem rezultata koje je program ostvario;
 • obezbeđivanje ugovora o upravljanju i finansiranju tela i mreža koje podržava Erazmus+ program;
 • upravljanje pozivima za tendere radi obezbeđivanja određenih usluga u okviru programa.

 

Erasmus+ opportunities for staff and students