Programske i partnerske zemlje

 • Zemlje koje ispunjavaju uslove za učešće u prrogramu

  Erazmus+ program otvoren je za sledeće zemlje:

  Programske zemlje

  Sledeće zemlje mogu u potpunosti da učestvuju u svim akcijama Erazmus+ programa:

 • Države članice Evropske unije
   • Belgium
   • Bulgaria
   • Czech Republic
   • Denmark
   • Germany
   • Estonia
   • Ireland

    

   • Greece
   • Spain
   • France
   • Croatia
   • Italy
   • Cyprus
   • Latvia

    

   • Lithuania
   • Luxembourg
   • Hungary
   • Malta
   • Netherlands
   • Austria
   • Poland

    

   • Portugal
   • Romania
   • Slovenia
   • Slovakia
   • Finland
   • Sweden
   • United Kingdom
 • Zemlje koje nisu članice EU
   • former Yogoslav
   • Republic of Macedonia

    

   • Turkey
   • Norway

    

   • Iceland

    

   • Liechtenstein
 • Partnerske zemlje

  Sledeće zemlje mogu učestvovati u određenim akcijama programa, a u skladu sa posebnim kriterijumima ili uslovima (za više informacija pogledajte Deo B ovog Vodiča). Sredstva će biti dodeljena organizacijama na teritorijama zemlja  priznatih međunarodnim pravom.

  Podnosioci zahteva i učesnici moraju poštovati sva ograničenja ka spoljnoj pomoći EU koja su postavljena od strane Evropskog saveta. Projekti moraju biti u skladu sa sveukupnim vrednostima EU koja se tiču poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokratije, jednakosti, vladavine zakona i ljudskih prava, uključujući prava osoba koje pripadaju manjinama, a kako je predviđeno članom 2 Ugovora o Evropskoj uniji.

 • Partnerske zemlje koje su susedi sa EU
  • Albania
  • Bosnia and Herzegovina
  • Kosovo
  • Montenegro
  • Serbia

   

  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Belarus
  • Georgia
  • Moldova

   

  • Territory of Ukraine as recognized by international law
  • Alegeria
  • Egypt
  • Israel
  • Jordan

   

  • Lebanon
  • Libya
  • Morocco
  • Palestine
  • Territory of Russia as recognized by international law
 • Ostale partnerske zemlje

  Neke akcije programa otvorene su za bilo koju partnersku zemalju navedenu u nastavku. Za neke druge akcije geografski obim je uži.

  Partnerske zemlje u nastavku su pregrupisane prema finansijskim instrumentima spoljne akcije EU.

 • Region 5
  • Andorra
  • Switzerland

   

  • Monaco

   

  • San Marino

   

  • Vatican City State
 • Region 6
  • Afghanistan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • Cambodia
  • China

   

  • DPR Korea
  • India
  • Indonesia
  • Laos
  • Malaysia

   

  • Maldiva
  • Mongolia
  • Myanmar
  • Nepal
  • Pakistan

   

  • Philippines
  • Sri Lanka
  • Thailand and
  • Vietnam
 • Region 7
  • Kazakhstan
  • Uzbekistan

   

  • Kyrgyzstan

   

  • Tajikistan

   

  • Turkmenistan
 • Region 8
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia

   

  • Costa Rica
  • Cuba
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Guatemala

   

  • Honduras
  • Mexico
  • Nicaragua
  • Panama
  • Paraguay

   

  • Peru
  • Uruguay
  • Venezuela
 • Region 9
  • Iran

   

  • Iraq

   

  • Yemen
 • Region 10
  • South Africa
 • Region 11
  • Angola
  • Antigua and Barbuda
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Congo
  • Congo – Democratic Republic of the
  • Cook Islands
  • Djibouti
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • Equatorial

   

  • Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Fiji
  • Gabon
  • Gambia
  • Ghana
  • Grenada
  • Guinea
  • Guinea-Bissau,
  • Guyana
  • Haiti
  • Republic of Côte d’Ivoire
  • Jamaica
  • Kenya
  • Kiribati
  • Lesotho
  • Liberia
  • Madagascar
  • Malawi

   

  • Mali
  • Marshall Islands
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Micronesia- Federated States of
  • Mozambique
  • Namibia
  • Nauru
  • Niger
  • Nigeria
  • Niue
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Rwanda
  • Saint Kitts And Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent And The Grenadines
  • Samoa
  • Sao Tome and Principe
  • Senegal

   

  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Solomon Islands, Somalia
  • South Sudan
  • Sudan
  • Suriname
  • Swaziland
  • Timor Leste – Democratic Republic of Tanzania
  • Togo
  • Tonga
  • Trinidad and Tobago
  • Tuvalu
  • Uganda
  • Vanuatu
  • Zambia
  • Zimbabwe
 • Region 12
  • Bahrain
  • Saudi Arabia

   

  • Kuwait
  • United Arab Emirates

   

  • Oman

   

  • Qatar
 • Region 13
  • Australia
  • Brunei
  • Canada

   

  • Hong Kong
  • Japan
  • (Republic of) Korea

   

   

  • Macao
  • New Zealand
  • Singapore

   

  • Taiwan
  • United States of America
 • Zahtevi za vize i boravišne dozvole

  Učesnicima u Erasmus+ projektima može biti potrebna viza za boravak u inostranstvu u programskoj ili partnerskoj zemlji koja je domaćin aktivnosti. Odgovornost svih organizacija koje učestvuju u programu je da osiguraju sva potrebna odobrenja (vize za kratkoročni ili dugoročni boravak ili boravišne dozvole) pre planiranih aktivnosti.

  Posebno se preporučuje da se odobrenja zahtevaju unapred od nadležnih organa jer sam proces može trajati nekoliko nedelja. Nacionalne agencije i Izvršna agencija mogu dati dodatne savete i podršku u vezi viza, boravišnih dozvola, socijalnog osiguranja itd. Portal za imigraciju EU sadrži opšte informacije o vizama i boravišnim dozvolama, kako za kratkoročni, tako i za dugoročni boravak: http://ec.europa.eu/immigration/tab2.do?subSec=11&language=7$en


  1. Prema članu 33.3 Odluke Saveta 2013/755 / EU * o pridruživanju OKT-a Evropskoj uniji usvojenoj 25. novembra 2013. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:EN:PDF), Unija osigurava da pojedinci i organizacije iz prekookeanskih zemalja i teritorija (OKT) ili oni koji putuju u njih ispunjavaju uslove za Erazmus+ program, u skladu sa pravilima programa i aranžmanima koji se primenjuju na državu članicu sa kojom su ove OKT povezane. To znači da pojedinci i organizacije iz OKT-a učestvuju u programu u okviru statusa „programske zemlje“, pri čemu je „programska zemlja“ država članica sa kojom su povezani. Spisak OKT-a možete naći na: https://ec.europa.eu/europeaid/regions/overseas-countries-and-territories-octs/eu-oct-dialogue_en
  2. Kriterijumi učešća formulisani u obaveštenju komisije2013/C-205/05 (OJEU C-205 of 19/07/2013, pp. 9-11) će se primenjivati na sve akcije sprovedene prema Vodiču za programe, uključujući treće strane koje primaju finansijsku podršku u slučajevima kada dotična akcija uključuje finansijsku podršku trećim licima od strane korisnika grantova u skladu sa članom 137 Finansijske uredbe EU.
  3. Ovo obeležje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je sa UNSCR 1244 i mišljenjem ICJ-a o proglašenju nezavisnosti Kosova.
  4. Ovo obeležje ne može se tumačiti kao priznanje države Palestine i ne dovodi u pitanje pojedinačne stavove država članica po ovom pitanju.
  5. Klasifikacija koja se koristi u okviru Instrumenta za razvoj i saradnju (DCI).
  6. Kao što je navedeno gore
  7. Kao što je navedeno gore
  8. Kao što je navedeno gore
  9. Kao što je navedeno gore
  10. Klasifikacija koja se koristi u okviru Instrumenta za partnerstva (PI).
  11. Klasifikacija koja se koristi u okviru Instrumenta za partnerstva (PI).

Erasmus+ opportunities for staff and students