Statistics

Erasmus+ međunarodni projekti kreditne mobilnosti

Institucije visokog obrazovanja na Kosovu aktivno učestvuju u Erasmus+ međunarodnim projektima kreditne mobilnosti od 2015. Svi studenti imaju pravo pristupa mogućnostima koje nude međunarodne razmene, bilo kroz studijske posete ili pripravnički staž. Međunarodne razmene za studente koje se dodeljuju na osnovu akademskog uspeha su ključni motivacioni faktor za mnoge studente i doprinose internacionalizaciji same visokoskolske institucije.

Sledeći grafikon prikazuje osnovne informacije o KA1: MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST ZA KOSOVO 2015-2018

Kosovo* 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL
Međunarodna kreditna mobilnost
Dolazne mobilnosti planirane u programskim zemljama (tj. „Neevropski državljani“) 367 462 512 517 905 2763
Planirane odlazne mobilnosti u partnerskim zemljama (tj. „Evropski državljani“) 187 200 260 267 500 1414
Ukupno učesnika 554 662 772 784 1405 4177

 

Kosovski Statistika za stipendije dodeljene preko Erazmus Mundus zajedničkih master diploma na Kosovu:

studenti mogu imati koristi od zajedničkih Erasmus Mundus master studijskih programa (puni master). Kroz ovu komponentu pojedinac može zavrsiti master studije na dva ili više evropskih univerziteta uz podršku ove Erazmus+ stipendije. U 2017. godini sa Kosova su nagrađena 4 studenta.

KA1: Erasmus Mundus zajedničke master diplome:

2015 2016 2017 2018 2019 Total

2015-2019

M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž  
0 0 0 1 3 3 2 2 1 1  
Ukupno 0 1 6 4 2 13

 

Erasmus+ projekti izgradnje  kapaciteta u visokom obrazovanju

Na visokoškolskim institucijama na Kosovu sledeći CBHE projekti dodeljeni su u pozivima za 2015, 2016, 2017. i 2018. godinu

 

 

Erasmus+ opportunities for staff and students