Kancelarija EU na Kosovu

Kancelarija EU na Kosovu

Kancelarija Evropske unije na Kosovu deo je mreže više od 130 delegacija EU koje postoje u zemljama i međunarodnim organizacijama i njihova uloga je prevashodno u:

  • predstavljanju, objasnjavanju i sprovodjenju politiku EU;
  • analiziranu i izveštavanju o politikama i razvoju u zemljama/institucijama za koje su akreditovane;
  • Kancelarija EU takođe igra ključnu ulogu u sprovođenju značajne finansijske pomoći EU na Kosovu.

EUSR nudi savete i podršku vladi Kosova u političkom procesu; pruža sveobuhvatnu koordinaciju za prisustvo EU na Kosovu; i doprinosi razvoju i konsolidaciji poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda na Kosovu.

Kancelarija radi pod nadležnošću visokog predstavnika Unije za spoljnu i bezbednosnu politiku.

Za više informacija kontaktirajte nas putem ovog obrasca.

Erasmus+ opportunities for staff and students