Kosovo HERE tim

Svrha kosovskog tima eksperata za reformu visokog obrazovanja je pružanje ekspertiza za promovisanje i unapređenje modernizacije visokog obrazovanja. Oni učestvuju u razvoju obrazovnih politika i reformi u svojim zemljama i doprinose obuci lokalnih aktera. Njihove aktivnosti su, na primer, organizovanje i učestvovanje na seminarima, pisanje članaka i izveštaja ili pružanje saveta pojedinim institucijama i donosiocima odluka.

Kosovski tim eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) na Kosovu ima 8 članova. Cilj HERE tima je da pomogne vladi, univerzitetima i drugim ključnim akterima na Kosovu u sprovođenju glavnih principa Bolonjskog procesa i Lisabonske agende, uključujući politike razvoja celoživotnog učenja i promociju napretka ka Lisabonskim i Bolonjskim ciljevima.

Više informacija o HERE možete pronaći ovde.

Spisak eksperata za reformu visokog obrazovanja na Kosovu za period 2018-2020

Erasmus+ opportunities for staff and students