Kreditna mobilnost

Visokoškolske institucije iz programskih zemalja moći će da podnesu prijavu za upravljanje projektom mobilnosti za studente, doktorande i osoblje visokoškolskih institucija. Institucija iz programske zemlje podneće projekat Nacionalnoj agenciji za Erasmus+ svoje zemlje.

Univerziteti na Kosovu mogu biti SAMO partneri u sporazumu tj. projektu kreditne mobilnosti koji je visokoškolska institucija  iz programske zemlje podnela svojoj Nacionalnoj agenciji.

Saznajte više

 

Rokovi:

Otvara se: oktobar 2018

Zatvara se: 5. februara 2019. godine u 12:00 po briselskom vremenu (za projekte koji počinju 1. avgusta 2019)

Budžet: Oko 165 miliona evra

Erasmus+ opportunities for staff and students