KA2: Saradnja na inovacijama i razmeni dobrih praksi

Prilike za saradnju u oblasti inovacija i razmeni dobrih praksi dizajnirane su za modernizaciju i jačanje sistema obrazovanja, obuka i mladih.

Organizacije koje učestvuju u ovim mogućnostima trebale bi imati koristi od novih pristupa u obrazovanju i obuci, stručnijeg i sposobnijeg profesionalnog okruženja unutar svoje organizacije i povećanog kapaciteta za rad na nivou EU ili međunarodnom nivou.

KA2 mogućnosti

Strateška partnerstva

Cilj je da se podrže inovativne prakse i zajedničke inicijative za promociju saradnje, vršnjačkog učenja i razmene iskustava.

Saznajte više

Savezi znanja

Dizajnirani su da podrže inovacije u visokom obrazovanju i poslovnom sektoru, razviju nove pristupe u podučavanju i učenju, promovišu preduzetništvo i podstiču razmenu znanja.

Saznajte više

Povezivanje sektorskih veština

Otkloniti jaz između veština i poboljšati prilagodljivost sistema strukovnog obrazovanja i obuka prema potrebama posebnih sektora tržišta rada i potražnji za novim veštinama.

Saznajte više

Izgradnja kapaciteta (visoko obrazovanje)

Podržava modernizaciju, pristupačnost i internacionalizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama.

Saznajte više

Izgradnja kapaciteta (omladina)

Sastoji se od inicijativa namenjenih podsticanju saradnje i razmene, poboljšanju kvaliteta i prepoznatljivosti omladinskog aktivizma i podršci novim neformalnim programima mobilnosti u partnerskim zemljama.

Saznajte više

Erasmus+ opportunities for staff and students