Osoblje (obuka)

Mogućnosti za obuku osoblja

Pomoću Erazmus+ programa dostupne su mogućnosti obuke za osoblje koje se bavi obrazovanim delatnostima, kako u nastavnim tako i u nenastavnim kapacitetima.

Periodi obuke u inostranstvu mogu se sastojati od profesionalnih obuka, observacija, kurseva stručnog osposobljavanja ili posebnih događaja koji imaju za cilj izgradnju kompetencija.

Erazmus+ podržava obuku u obrazovnim institucijama i u relevantnim organizacijama koje deluju izvan sektora obrazovanja.

Mogućnosti za učestvovanje u aktivnostima profesionalnog razvoja dostupne su osoblju koje radi na svim obrazovnim nivoima

Za više info

Erasmus+ opportunities for staff and students