Kreditna mobilnost

Ako je matični univerzitet izabran za pobednika u bilateralnom projektu u okviru međunarodnog projekta kreditne mobilnosti, njegovi studenti mogu da imaju koristi od kratkotrajne mobilnosti, od 3 do 12 meseci za studente osnovnih, master i doktorskih studija.

Svi aplikanti trebalo bi da se obrate kancelarijama za međunarodne odnose ili projektnim kancelarijama u svojim institucijama kako bi saznali da li se trenutno sprovodi neki od Erazmus+ programa mobilnosti. Oni će dobiti sve neophodne informacije koje se odnose na vreme pokretanja konkursa za pojedinacne mobilnost, kriterijume za odabir, vremenski okvir aplikacije itd.

Više informacija

Erasmus+ opportunities for staff and students