Seminar za stručnjake iz oblasti reforme visokog školstva na temu „ZAJEDNIČKE DIPLOME I AKADEMSKO PRIZNAVANJE“  je organizovan od strane kosovske Erazmus+ kancelarije dana 25. februara 2014. godine. Opšti ciljevi seminara bili su: razumevanje i uzajamno obogaćivanje između Evropske Unije i trećih zemalja i saradnja u oblsti visokog obrazovanja.

Ovaj seminar je spojio različite stejkholdere i visokoškolskog sistema na Kosovu a cilj ovog seminara je bio da se zamisli uloga i uticaj zajedničkih diploma na opšti kvalitet visokog obrazovanja u institucijama na Kosovu, pravnih alata za zajedničke programe i evropsko iskustvo u nuđenju zajedničkih diploma, kao i utica na ekonomski razvoj i ekonomski rast zemlje.